Karel Toušek        24.3.1918 - 14.12.2008
Program 
smutečního 
shromáždění 
pohřbu 
Karla Touška

   
 

Oznámení 

Poděkování

Effatha: Bůh miloval svět
    přivítání
KK Ježíši krásný
    modlitba
Effatha: Je Pán světlo mé

    B.Kaleta
    M.Kloubek
    katolický kněz
KK Buď tobě sláva
    R.Toušek - kázání

KK Krásnou vlast
    modlitba
Effatha: Svatý, Proto jemu patří dík, Aronovské požehnání
KK Bůh buď s vámiV Poděbradech 13.10.2007: za kazatelnou a nad kronikou, kde našel svůj záznam z 15.12.1946 z jedné návštěvy shromáždění v Poděbradech

  
V Počernicích 15.11.2008 s vnukem Adamem

Odkazy

Fotografie Jendy Hanuše 
Poděbrady
 
Fotografie z pohřbu 
SLOVO - LOGOS ze Zlatých Hor v Jeseníkách
 
ChristNet.Cz
(Úvaha o Marii pod křížem)


Výhrady k informačním chybám:
V řadě různých příspěvků na internetu i v tisku jsou uváděny informační chyby. Některé nejsou podstatné, ale některé jsou dokonce v příkrém rozporu s životním krédem Karla Touška a na žádost jeho manželky vyjadřuji s tímto zásadní nesouhlas. 

Jedná se především o prapodivnou ideu, podle které se otec zasazoval o to, aby "na celocírkevní konferenci Církve bratrské v roce 1987 .... nebyl zvolen prokomunistický Jan Urban" (citace z ChristNet.CZ). 

Také není pravda, že "pracoval v těžké dělnické profesi v Tatře Smíchov" (citace z ChristNet.CZ).